เกี่ยวกับเรา
สำรวจคุณสมบัติ
เกี่ยวกับเรา
เราออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นผู้ผลิต จำหน่าย รวมถึงการปรับแต่งและการติดตั้งหน้างาน พร้อมบริการงานซ่อมแซมต่อเติมและปรับปรุง เครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด

เราคือใคร

เราเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่เข้าใจคุณ

เป็นเวลากว่า 30 ปีที่ เนติพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการประดิษฐ์เครื่องจักรคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลาย

มีวิธีการผลิตหลายวิธีในการประดิษฐ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ลูกค้าระบุรวมถึงกระบวนการเสริม ได้แก่ การปรับแต่ง การซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่วิศวกรรมของเราจะทำงานร่วมกับคุณในการเลือกวัสดุการปรับขนาดและการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่างานของคุณจะประสบความสำเร็จ

เราทำอะไร

บริการจัดการโครงการเต็มรูปแบบ

การออกแบบเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร

w

การปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร

การสร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร

การจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร

การซ่อมบำรุงและการปรับแต่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร

เราทำอะไร

เราเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่เข้าใจคุณ

เป็นเวลากว่า 30 ปีที่ เนติพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการประดิษฐ์เครื่องจักรคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลาย

มีวิธีการผลิตหลายวิธีในการประดิษฐ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ลูกค้าระบุรวมถึงกระบวนการเสริม ได้แก่ การปรับแต่ง การซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่วิศวกรรมของเราจะทำงานร่วมกับคุณในการเลือกวัสดุการปรับขนาดและการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่างานของคุณจะประสบความสำเร็จ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนติพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง

ชื่อนิติบุคคล

0743547000061

เลขทะเบียนนิติบุคคล

14 ม.ค. 2547

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง